Det går den rigtige vej for Egedals natur.

Det går den rigtige vej for Egedals natur.

Naturkapitalindekset er en del af Projekt Biodiversitet Nu, og formidles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Et redskab som viser fordelingen og kvaliteten af naturen i alle landets kommuner.

I år er Egedals naturarealer blevet tildelt en placering som nummer 23 ud af landets 98 kommuner – 8 pladser bedre end ved sidste måling

Danmarks mange lysåbne naturarealer, skove, søer, marker og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme fra kommune til kommune.

På baggrund af det nationale biodiversitetskort har forskere fra Aarhus Universitet (DCE) udregnet det såkaldte naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner.

Mere natur i byerne
Kommunernes placering på indekset hænger bla. sammen med kommunernes areal af byer og landbrugsjord, der begge trækker ned. Derfor har forskerne denne gang også udregnet point baseret udelukkende på kommunens naturarealer. Her får Egedal Kommune 77 point ud af 100 mulige og en placering som nummer 23, hvilket er 8 pladser bedre end sidste år.

Medregnes by- og landbrugsareal opnår Egedal Kommune 31 point, hvilket er højere end Danmarks samlede 25 point og 2 trin op ad rangstigen.

Egedal Kommune arbejder også på at øge biodiversiteten i nye byområder. Af strategien Vild med Egedals pjece for byudvikling fremgår det bla. at:

”Kommunalt ejet jord skal kunne anvendes til ’blomsterenge’ eller ’forsøgshaver’ som inspiration for borgere, bygherrer og planlæggere. Og at der skal sættes fokus på biodiversitet i drift og udvikling af eksisterende grønne byrum.”

Læs mere om biodiversitet på Egedal Kommunes hjemmeside:
https://www.egedalkommune.dk/media/10393/vme_biodiv-bilag-byudvikling_lr.pdf

Du kan læse mere om undersøgelsen her:
https://biodiversitet.nu/naturkapital