Egedals guldsmed: Grøn Mosaikguldsmed

Egedals guldsmed: Grøn Mosaikguldsmed

Vidste du godt, at vi i Egedal har en guldsmed, som vi skal passe særligt godt på? Grøn Mosaikguldsmed!

Foto: NatureEyes

Måske har du set at der er en guldsmed på mange af Egedal Kommunes foldere om naturen. Det er dén!

Jeg mødte vores byrådspolitiker Anne-Mie Højsted Johansen en dag. Vi havde en rigtig god snak om alt hvad der vedrører Egedal, og her introducerede hun mig for den grønne mosaikguldsmed. Den kendte jeg ikke til.

Anne-Mie fortalte, at det var i forbindelse med kommunesammenlægningen, at hver kommune fik tildelt en ansvarsart af daværende miljøminister Connie Hedegaard. I januar 2007 modtog borgmesteren en nytårshilsen fra miljøministeren med et ønske om at øge opmærksomheden på beskyttelse af stækkede eller truede arter.

Egedal blev tildelt Grøn Mosaikguldsmed sammen med Frederiksværk-Hundested, Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov Kommune. Arten er truet, men den kan overleve, hvis vi passer på den og dens levesteder.

Hvad er det for én?

Grøn Mosaikguldsmed er en af vore tre fredede guldsmede. Den er sjælden og findes kun i bestemte områder i Nordøstsjælland og Sydvestjylland.

Den grønne mosaikguldsmed er 63-67 mm lang og har et vingefang på 85-92 mm. Hunnen lægger eller borer normalt sine æg ind i planten krebseklo (Stratiotes aloides), og arten findes derfor kun på steder med denne plante. Planten lever i søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på vandfladen.

Grøn mosaikguldsmed trues af tilførsel af næringsstoffer og efterfølgende tilgroning af vandhuller og søer, hvor den yngler. Det betyder, at planten krebseklo, hvori den lægger sine æg, forsvinder.

 

Kilder og links:
http://egedalleksikon.dk/index.php/Gr%C3%B8n_mosaikguldsmed
https://www.egedalkommune.dk/media/3199/naturstrategi-egedal-2014.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/groen-mosaikguldsmed/

Plakater med guldsmeden