Elever er med til at skabe kunstværker i Egedal

Elever er med til at skabe kunstværker i Egedal

Fra april – september 2021 igangsættes fire kunstprojekter, der inddrager børn og unge i Egedal Kommune.

Det første er det store kommende maleri på hovedtrappen mellem Stenløse Kulturhus og Egedal Centret, hvor kunstneren Sandra Marquardt har inviteret kommunens gymnasieelever og kunstforeninger i Stenløse Kulturhus til foredrag og debat om maleriet.

Kunstner Sandra Marquardt, gymnasieelever fra Egedal Gymnasium & HF og Egedals to kunstforeninger mødtes på en online workshop den 8. april i billedkunsttimen på Egedal Gymnasium.

Her bød gymnasieleverne aktivt ind med idéer til det store sammensatte trappebillede, som skal males på trappens stødflader i det udendørs byrum i Egedal Centret, der binder centret sammen med Stenløse Kulturhus. Eleverne ville gerne have motiver med i kunstværket, der peger ind i deres fremtid. For eksempel motiver, der illustrerer fællesskab og sammenhold, og de ville gerne have naturen med, og gerne flere farver.

Efter Sandra Marquardts dialog med de unge, gik hun tilbage og tilrettede skitsen af trappemaleriet. På skitsen er motiverne nu lokale bygninger og steder som Skenkelsø Mølle, Stenløse Kulturhus, Kong Svends Høj, blomster i det grønne og en person, der oplever det hele. Den endelige udformning og detaljerne i billedet, toner dog først frem i kunstnerens arbejde på stedet.

Intentionen er, at maleriet kommer til at rammesætte fortid og nutid med genkendelige historiske, lokale, nutidige motiver og steder – og måske også noget der peger ind i fremtiden, så det bliver vedkommende for også de unge borgere, som deltog i den digitale workshop og har en del af deres ungdomsliv og daglige gang i Egedal.

Det store trappemaleri males fra slutningen af april udendørs for foden af Stenløse Kulturhus.

Kunstprojekter med borgerinddragelse

Trappemaleriet af Sandra Marquardt er det første af fire kunstprojekter i 2021, som inddrager Egedal Kommunes børn og unge i de kommende måneder, og udspringer af Egedal Kommunes kunststrategi og to åbne calls, der i løbet af 2020 søgte projekter af lokale kunstnere og markante værker.

De fire kunstprojekter er for:

  1. Gymnasielever, som hører foredrag og inspirerer kunstner Sandra Marquardt til hendes trappemaleri i Egedal Centret i Stenløse. Trappen males fra 19. april – forventes afsluttet primo maj.
  2. Gymnasielever, som er med til at skitsere dele af Mette Mailund-Strongs Lamelskulptur i et 3 ugers forløb i april. Kulminationen på forløbet er en workshop mellem kunstneren og for gymnasieeleverne den 27. april fra 12 – 15.30, hvor eleverne deltager i udviklingen af de grafiske tegninger, som skal præ­ges i stållamellerne.
  3. De yngste elever i indskolingen. Lydvandring i naturen: Den lokale musiker Sara Grabow tager børn fra en indskolingsklasse med på Lydvandring i naturen, hvor de inspireres til at lave noget musik, som de opfører for hinanden.  Afventer dato.
  4. 5. klasser, som får besøg af den lokale forfatter og forlægger Susanne Lykke og har skriveprojekt om bogen Kys og Kaos i august/september. Egedal Bibliotekerne afholder konkurrence i september, hvor borgere kan skrive deres egen slutning af bogen.

Du kan læse mere om Egedal Kommunes Kunststrategi og Kunstrådets arbejde.

Kunstneren Sandra Marquardts skitse af maleriet, der males på trappen mellem Stenløse Kulturhus og Egedal Centret. Skitsen er i proces efter workshoppen den 8. april 2021, og er derfor ikke udtryk for den endelige udformning af maleriet. Originalen males på trappen i april – maj 2021. Foto/billede: Sandra Marquardt