Børnehavebørn og borgmester indviede flydebro på “den hemmelige sø”

Børnehavebørn og borgmester indviede flydebro på “den hemmelige sø”

I dag indviede 17 børnehavebørn fra Børnehuset Boelholm en flydende platform der går ud i søen, sammen med borgmester Karsten Søndergaard.

Her satte de hjemmelavede skibe i søen i Egedal By Syd.

I Egedal By Syd skabes der mødesteder, hvor livet kan leves og mennesker mødes.

I dag indviede 17 børnehavebørn fra Børnehuset Boelholm en flydende platform der går ud i søen, sammen med borgmester Karsten Søndergaard.

Det var et flot syn, da børnene satte 17 skibe i søen. Et syn der nok vil rette fokus mod det som Karsten i sin tale kaldte for ”den hemmelige sø”. For endnu har søen intet navn:
– Velkommen til den hemmelige sø. Vi står nemlig ved en sø, som ikke har noget navn, ved en by som ikke er bygget endnu. Her ved flydebroen kan I komme med jeres familier og hoppe på sten i søen, grille og ligge på broen og se på hvilke dyr, der findes her. I dag gør vi det hemmelige sted til et sted som alle vil se. For om lidt sætter vi vores både i vandet – og det bliver så flot, så folk bare må tage herhen. Jeg er meget glad for at I er kommet, og at I har lavet så flotte både og at I sammen med mig vil gøre den hemmelige sø til vores sø, sagde Karsten Søndergaard i sin tale inden han, sammen med børnene, satte skibene i søen fra den 30 m2 store platform, der flyder for enden af den 21 m. lange bro.

En by er på vej

Core Bolig skal bygge seniorbofællesskabet Egehaven i Egedal By Syd. Byggeriet rummer 67 lejligheder og forventes klar omkring årsskiftet 2022/2023. Plejecentret Hyrdevænget er også på vej med 78 ældreboliger der vil være klar til indflytning i 2023. Egedal By Syd vil herudover kunne rumme 300-400 nye boliger eller arbejdspladser.

Området tager dag for dag mere og mere form som en grøn by. Her er allerede etableret et nyt grønt område med mange træer og buske og stier til gående og cyklister. På aktivitetspladserne er der lavet bord-bænke-sæt, grillområder og nu også en flydende platform. Flere aktivitetspladser vil komme til.

I byudviklingen er der fokus på at gøre byen grøn og biodivers i sammenhæng med Vild med Egedal. Der udlægges insektvenlige blomsterløg og udpeges et område til Bi-venlig-by-projekt, der er en del af projektet Bivenlig Kommune.