Fra jordmark til vild blomstereng: Søhøjskolens 3.a og 3.b passer på bierne

Fra jordmark til vild blomstereng: Søhøjskolens 3.a og 3.b passer på bierne

3.a og 3.b fra Søhøjskolen hjalp Egedal Kommune med at omdanne en jordmark ved Egedal By til en vild blomstereng, så bierne har noget at leve af.

Et 1 hektar stort område blev tilsået med en bivenlig frøblanding.

Eleverne kom i samlet flok til marken ved Dam Holme. Og selvom dagen var både kølig og regnfuld var humøret højt og de vidste godt, hvad opgaven gik ud på:
– Vi skal så frø, så bierne kan få noget mad, forklarede Ludvig på 10 år.
– Ja, for bierne har det svært, fordi der nogle steder ikke er så mange blomster, forklarede Dagmar, der også er 10 år. Begge børn synes at opgaven var sjov. Og der var da også god stemning, da solen brød frem sammen med de medbragte madpakker og det uddelte saftevand.

Egedals Naturvejleder Mette Blæsbjerg havde forinden besøgt Søhøjskolens 3. klasser og været på insekt-safari med dem, hvor de fangede insekter og forskelligt kryb og også legede en bi-leg.
Børnenes såarbejde blev fulgt af tv-produktionsselskabet Impact TV, der bla. følger Egedal Kommunes biodiversitetsindsatser til programmet ”Giv os naturen tilbage 2”. I efteråret 2020 løb seersuccesen ”Giv os naturen tilbage” over skærmen på DR1, hvor man fulgte den Nordjyske by Hjørring, der sammen med Frank Erichsen, kendt fra Bonderøven, gik til kamp for at øge biodiversiteten.

Vild Med Egedal vokser

Egedal Kommunes arbejde for mere biodiversitet kaldes samlet for Vild Med Egedal. Og det arbejde vokser sig større og større. En facebook-konkurrence, der involverer borgerne, kickstartede projektet i vinter, og undervejs har flere projekter taget form.
Flere steder i kommunen omdannes græsørkner nu til blomstermarker, grøftekanter slås med mere biodiversitet for øje, udvalgte daginstitutioner får lavet inspirationshaver og nu, hvor corona-restriktionerne mildnes, er flere borgerrettede events ved at blive planlagt. Bla. vil der komme flere dage, hvor Egedal-blandingen uddeles til interesserede borgere. Egedalblandingen er en specielt fremstillet frøblanding med hjemmehørende flereårige blomstrende planter, der er gode for insekterne.

Vi har brug for bierne

Børnenes indsats på jordmarken vil med tiden blive en smuk og vild blomstereng. At arbejde for bierne er både smukt og mange penge værd: Danmarks Biavlerforening anslår, at værdien af de danske biers bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter, der giver føde til fugle og vildt. Også haveejerne nyder godt af de flittige biers bestøvning.

Biernes udfordring i dag er, at der er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde, og det svækker biernes vitalitet. Det går ud over bestøvningen og kan mindske landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.

Der sættes ikke bistader ud på blomstermarken, da blomsterne netop er tænkt som en håndsrækning til de eksisterende bier, der ikke har brug for konkurrencen fra udsatte bier.

Flerårige blomster på vej

Frøblandingen er anbefalet af Danmarks Biavlerforening og indeholder både et-årige og flerårige arter – bla. morgenfrue, kornblomst, alm. slangehoved, kornvalmue, forglemmigej, og mange flere.