På med skøjterne – Her er isen fast i Egedal

På med skøjterne – Her er isen fast i Egedal

Det er som udgangspunkt altid forbudt at færdes på isen, medmindre Egedal Kommune giver tilladelse. Egedal Kommune måler is-tykkelsen udvalgte steder.

Egedal Kommune sætter skilt op ved de udvalgte steder, når isen vurderes sikker. Husk at det er altid på eget ansvar, at færdes på isen – også selvom Egedal Kommune har givet tilladelse.
Tilladelse gives når isen er minimum 13 cm. tyk, der kan dog også være andre parametre der gør at kommunen ikke vurderer isen som sikker.

Måling 12. februar:

Ølstykke Bypark: 16,5 cm- færdsel tilladt.
Buresø: 16 cm -færdsel tilladt. (dog kun 75 meter ud fra badebroen).
Egedal Sø: 17 cm – færdsel tilladt.
Brøndsmose: 16 cm  – færdsel tilladt
Ledøje: 13 cm – færdsel tilladt
Ganløse Gadekær: 14,5 cm – færdsel tilladt
Spejderengen sø, Ølstykke : 11 cm  – færdsel ikke tilladt
Balsmosesøen: 12,5 – færdsel ikke tilladt

På Egedal Kommunes hjemmeside og på kommunens Facebook vil der løbende være opdateringer om isen vurderes sikker.

Link: https://www.egedalkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/oplevelser-og-ruter/faerdsel-paa-is/