Ny museumsaftale: ROMU bliver ansvarlig for fortiden

Ny museumsaftale: ROMU bliver ansvarlig for fortiden

I 2021 får ROMU det samlede, lovafledte, kulturhistoriske ansvar i Egedal Kommune. Museumsorganisationen skal i henhold til museumsloven foretage arkivalsk kontrol forud for nye byggesager for at sikre eventuelle væsentlige bevaringsværdier for eftertiden.

For hver gang Egedal Kommune sætter entreprenører i gang, skal museumsorganisationen ROMU høres. Museet får snart det kulturhistoriske museale ansvar for at sikre og dokumentere vores fortid.

Ved Egedal Rådhus skyder nye byområder op. Egedal har godt gang i byggeriet, og der bliver rig lejlighed til at kigge ned i fortiden. Det har også vist sig, at der er gode muligheder for, at vi kan finde noget spændende, for der har været livlig aktivitet i området – også i fortiden. Forholdene i undergrunden er gunstige, og der er gode chancer for at levn fra fortiden er velbevarede.

Museumsorganisationen ROMU er et af 10 museer, der på landsplan er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. ROMU forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.
ROMU fik i Slots- og Kulturstyrelsens karakterbedømmelse “Meget Tilfredsstillende” i seneste kvalitetsvurdering af museumsorganisationen ROMU. Særligt museets formidling, de mange nye udstillinger, den arkæologiske forskningsindsats og bygherrearkæologien ligger i toppen af karakterskalaen. Opgaven lå tidligere hos Kroppedal Museum.

Du kan læse mere på hjemmesiden: https://romu.dk