Oplev naturen i Værebro Ådal på 20 kilometer nye trampestier

Oplev naturen i Værebro Ådal på 20 kilometer nye trampestier

20 kilometer nye trampestier med gangbroer fører dig tørskoet gennem den fantastiske natur i Værebro Ådal.

Værebro Ådal byder på enestående natur, der er så attraktivt at det endda tiltrækker Danmarks eneste ynglende storkepar. For selvom området ligger nær byer er naturen varieret og uberørt og strækker sig fra Ballerup i øst til Roskilde Fjord i vest.

Egedal og Roskilde kommune åbner nu 20 km nye trampestier, som giver adgang til at nyde et af de mest unikke naturområder i hovedstadsregionen.

Åen i Værebro-ådal udgør grænsen mellem Egedal og Roskilde Kommune. Men går man tur i området er grænsen ikke noget, man lægger mærke til. Og det er heller ikke meningen. For de to kommuner samarbejder fint over grænsen. Begge kommuner har lavet stier på hver deres side af kommunegrænsen men lavet fælles oversigtskort.

Gå tørskoet gennem vådområder

Størstedelen af Værebro Ådal ligger mindre end 2,5 meter over havets overflade og området består af ferske enge, moser og enkel­te større åbne vandflader. Der er derfor temmelig vådt – men en ny gangbro bringer dig tværs gennem rørskoven, hvor rørhøgen blandt andet kan opleves.

Fredning i 2017
Værebro Ådal blev fredet i 2017 og de nye stier, der nu åbnes er en del af fredningen. Fredningen skal bla. beskytte områdets rige dyreliv. De mange næringsrige søer, hvoraf mange er tidligere tørvegrave, er nemlig vigtige levesteder for en række planter og dyr. Der er bl.a. observeret flere arter af frøer og salamandre, herunder både spidssnudet frø samt lille og stor vandsa­lamander. Alle arter er fredede og spidssnudet frø og stor vandsalamander er tillige beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Også fuglene er glade for Værebro Ådal.

Kort og beskrivelser

Find vej og find beskrivelser på www.egedalkommune.dk/oplevVærebroÅdal