Shelters og bålhytter på vej til børn og lokalsamfund

Shelters og bålhytter på vej til børn og lokalsamfund

Mere udeliv og natur i hverdagen booster børns trivsel, motivation og læring, og i Budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til nye udendørs læringsmiljøer ved skoler og institutioner. Fordelingen af midlerne er nu på plads, og nu skal de konkrete uderum vælges og placeres.

Mere udeliv til Egedals børn og lokalsamfund
Med bålhytter, madpakke- og drivhuse kan Egedals børn se frem til et rigere udeliv med flere udendørs aktiviteter, læringsforløb og naturoplevelser i hverdagen. Også lokalsamfundene vil kunne få glæde af uderummene, og det forventes, at der kan etableres omkring otte shelters mv. for de tildelte midler.

Ud i skolehaven og mad over bål
Egedals skoler og institutioner byder selv ind med deres ønsker – det kunne fx være skolehaver og bålhytte, hvor eleverne selv kan følge udviklingen fra jord til bord. For når traditionelle faglokaler rykker udendørs, smelter teori og praksis sammen til meningsfuld og virkelighedsnær læring: I en skolehave vil eleverne kunne opøve praktiske kompetencer som at så, luge og høste og samtidig blive klogere på fotosyntese, jordbundsforhold og vandets kredsløb i en praktisk sammenhæng – og det hele kan afsluttes med tilberedning af egen høst i en bålhytte, der giver læ og gode rammer for fællesskabet.

Skoleudvalget og Familieudvalget har godkendt en fordeling på 335.000 kr. og 665.000 kr. til hhv. institutioner og skoler, en fordeling, der tager udgangspunkt i skole- og dagtilbudsområdets nuværende børne- og elevtal.

Det forventes, at budgetrammen vil kunne give omkring otte nye shelter, bålhytter mv., som skoler, dagtilbud samt lokalsamfund kan få glæde af. Der er mulighed for lokalt samarbejde med foreninger, klubber og ældreområdet m.fl.

Egedal Kommunes vision er ’hverdag i fællesskab og bevægelse’, og et af tre fokusområder er her ’mere natur i hverdagen’.